D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de PERSI-DECOR, S.C.P. amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça; administracion@persidecor.net. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, PERSI-DECOR, S.C.P. l’informa que és titular de la pàgina web https://www.persidecor.es. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, PERSI-DECOR, S.C.P. informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és, PERSI-DECOR, S.C.P. amb CIF J-62751961 i domicili social a Concili de Trento, 202 local 16.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel website de PERSI-DECOR, S.C.P. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de PERSI-DECOR, S.C.P., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de PERSI-DECOR, S.C.P. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per PERSI-DECOR, S.C.P. per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per PERSI-DECOR, S.C.P. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

Política d'enllaços i extensions de responsabilitat

PERSI-DECOR, S.C.P. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa . Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. PERSI-DECOR, S.C.P. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, PERSI-DECOR, S.C.P. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

PERSI-DECOR, S.C.P. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a PERSI-DECOR, S.C.P. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de PERSI-DECOR, S.C.P.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

PERSI-DECOR, S.C.P. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i PERSI-DECOR, S.C.P. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i PERSI-DECOR, S.C.P. els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.